Contacts

FURTHER DETAILS FROM  /  YMHOLIADAU PELLACH I

Founder / Sylfaenydd :    Gwenant Roberts 01766 890472 
Secretary / Ysgrifenyddes : Margaret Dunn 01766 890550 


Other Committee members / Aelodau eraill o’r Pwyllgor:
Sue Roberts, Clive & Shân Hudson, Valerie Blake,

& Howard Peace.

AELOD:
FFEDERASIWN CYMDEITHASAU
HANES SIR GAERNARFON

MEMBER:
FEDERATION OF HISTORY
SOCIETIES IN CAERNARFONSHIRE
&

The British Association for Local History